Menu
home Ostatní Informace

Informace

 

 

Provozovna a sídlo firmy:

Matějů s.r.o.

       Prodejní doba
Krahulčí 127            Po   ZAVŘENO       
CZ 588 56 Telč      Út   9 - 12 13.30 - 16
Telefon  : +420 604 474 424   St   9 - 12 13.30 - 16

E-shop: www.reznicke-potreby.cz   

  Čt   9 - 12 13.30 - 16

E-mail : mateju@reznicke-potreby.cz

  Pá   9 - 12 13.30 - 16
IČ: 17304172       So   9 - 11

 

 

 

Vybrané zboží lze u nás zakoupit dvěma způsoby, buď to u nás v prodejně na adrese Krahulčí 127, 588 56 Telč, kde se Vám dostane péče klasického kameného obchodu a nebo Vám prostřenictvím tohoto e-shopu zboží zašleme na Vámi uvedenou adresu. 


Pro nákup v našem e-shopu doporučujeme vždy před zakončením prováděného obchodu důkladně překontrolovat zda jste si vybrali správný a Vámi požadovaný artikl, množství a také způsob odběru zboží. Po postupném vyplění všech požadovaných údajů a důkladném překontrolování objednávky již postačí odeslat objednávku. Po odeslání objednávky Vám bude na Vámi uvedený e-mail zaslán potvrzující e-mail o zaevidování Vaší objednávky. 

 

Náš e-shop je v provozu od 2.12.2015 a to v různých proměnách a obsahuje pouze část námi prodávaného zboží, které máme v nabídkovém sortimentu a proto v případě, když nenaleznete potřebné zboží nebo množství potřebného zboží, tak neváhete nám zaslat dotaz. Dotazy zasílejte na náš e-mail info@reznicke-potreby.cz, kde Vám rádi vaše dotazy zodpovíme. 

Fotografie použité v e-shopu mají pouze ilustrativní charakter a mohou se svým vyobrazením lišit od skutečného produktu, zejména barevnou odlišností.  

Těšíme se na Vaší návštěvu jak u nás v prodejně, tak v našem e-shopu. 


GDPR - informace "ZDE"

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se tedy prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

 • Jsme společnost Matějů s.r.o., IČO 17304172, se sídlem Krahulčí 127 zapsaná u Krahjského soudu v Brně oddíl C, vložka 129529, která provozuje webovou stránku www.reznicke-potreby.cz, www.lmat.cz.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním těchto údajů budou pomáhat.

 Kontaktní údaje

 • Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420604474424 nebo na e-mail: info@reznicke-potreby.cz.

 Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, 
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (dodání zboží, zaslání inforamací o objednávce popř. zjištění upřesňujících informací týkajících se vzniklé smlouvy).

 • vedení účetnictví

 • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 Cookies

 • Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky k nám na web přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že tato data nám mohou poskytnout fakta pro zlepšení našich služeb.
 • Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány pouze na základě vašeho souhlasu.
 • Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů:

 • Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména zajištěním PC ochrany proti vstupu třetích osob a stavebního řešení pro bezpečné uložení příslušných dokumentu obsahujících informace souvisejících s GDPR.
 • Funkčnost opatření byla prověřena interním auditem Kanceláří pověřenců pro ochranu osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Předání osobních údajů třetím osobám

 • K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

 • Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

  Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

  Google

  Seznam

  Heureka

  Zboží

  účetní firma

  Ekonomický systém POHODA

 • Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

 Předávání dat mimo Evropskou unii

 • Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 • V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@reznicke-potreby.cz.

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 Právo na přenositelnost

 • Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

 • Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

 • V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení požadovaného výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

 • E-maily s inspirací, články, produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

 • Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

 • Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.10.2022