home Řeznické potřeby Řeznické knihy / Receptury / Zpracování masaAnglicko-český a česko-anglický specializovaný slovník
Anglicko-český a česko-anglický specializovaný slovník

Anglicko-český a česko-anglický specializovaný slovník

ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ VÝRAZY V ANGLIČTINĚ

Cena bez DPH: 159.5 Kč
Cena s DPH (21%): 193,- Kč
Běžná cena: 0,- Kč
Dostupnost: Skladem
Objednávané množství:

Popis produktu

Pavel Polák: ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÉ VÝRAZY V ANGLIČTINĚ

Ideální pomocník pro práci v masném průmyslu v anglicky mluvících zemích včetně přehledného vyobrazení anatomického dělení.

   Anglicko-český a česko-anglický specializovaný slovník obsahuje cca 2900 termínů, slovních spojení a slangových výrazů, běžně používaných v každodenní výrobní praxi i v odborné literatuře, zaměřené na technologii zpracování masa a související obory. Nelistujte v technických slovnících, nevíte-li si rady. V tomto slovníku snadno vyhledáte potřebné odborné pojmy, označení, zkratky i názvosloví. 
   Slovník dále obsahuje nákresy a popisy bourárenského dělení těl jatečných zvířat, králíka a emu ve vybraných anglofonních zemích. Ve slovníku uvedený úplný seznam látek s E číslem, povolených v ČR vyhláškou MZd č. 53/2002 Sb., je doplněn anglickými ekvivalenty, převzatými z legislativy EU. Hodláte navštívit anglickou či americkou ZOO? Nalistujte kapitolu "Zvuky zvířat"! 
   Publikace je vhodná pro pracovníky v oboru výroby a zpracování masa a masných výrobků, je určena pro řezníky a uzenáře, veterináře, zemědělské odborníky, kuchaře, prodejce, nákupčí a pracovníky obchodních sítí, zprostředkovatele, celníky, studenty a učně, pracovníky státní správy a pod. Doba dohánění vyspělého světa a přibližování se k EU požaduje překonat bariéru jazykovou a komunikační. Tento unikátní slovník přispěje k procesu odstranění podobných překážek a k rozvoji oboru zpracování masa snazším a rychlejším využitím cizojazyčných informací.